Čtenářský deník 2020

04. 12. 2020 - vzdělání - komentáře: 0

Nestíhám číst tolik knížek, kolik bych chtěl. Ve svých poznámkách v Evernote mám seznam tak dlouhý, že se ho bojím otevřít. Nejsou tam jen odborné, baví mě i ty oddechové s kvalitním příběhem. Z těch naučných se snažím vypsat si zajímavé pasáže nebo věty k zamyšlení. Letos se mi podařilo přečíst ze seznamu jedenáct knih. Seřadil jsem je od té nejzbytečnější a nejméně zajímavé až po tu, která mě naprosto nadchla.

Čtenářský deník 2020

Práce na dálku, David Hansson Heinemeier a Jason Fried (2014), naučná literatura

Co jiného číst během coronavirové pandemie a doby, kdy mám nařízenou práci z domova, než to, jak pracovat na dálku? Autor knihy je velkým propagátorem vzdáleného způsobu práce a nejde pouze o teoretické názory. Naopak vychází z praxe ve vedení společnosti 37signals, která stojí za BaseCampem, což je nástroj na koordinaci práce na dálku, a Hey.com, jenž představuje nový přístup k emailové komunikaci. Na rozdíl od vytvořených nástrojů mě obsah knížky vůbec nebavil.

Hodnocení: 3/10


Pět základních životních otázek, James Ryan (2018), naučná literatura

Průměrná knížka o seberozvoji, přemýšlení a komunikaci. Z knihy jsem si vypsal pouze pět otázek, na které odkazuje knižní název. Víc mě toho nezaujalo.

1. Počkat, cože? (údiv, opakování myšlenky, zastavení se)
2. Rád bych věděl, proč ... ? (rád bych věděl, jestli..., zvídavost, empatie, zvědavost)
3. Nemohli bychom alespoň ... ? (způsob jak se posunout v konverzaci, nalezení shody, udělání dalšího kroku)
4. Jak mohu pomoci? (zájem o druhého, ochotu a vůli pomoci)
5. Co je skutečně důležité? (zamyšlení se)

Hodnocení: 4/10


Kvítka v bytě, Nikol Francová a Veronika Ježková (2019), naučná literatura

Mám rád pokojové rostliny a mám jich plný byt. Chtěl jsem se přiučit něco o jejich pěstování a inspirovat se. Na základě knížky jsem se pokusil vypěstovat mango i avokádo. Bohužel ani jedno se nepovedlo, ale knihu z toho rozhodně neviním. Také jsem si vypsal tipy na pokojovky, které bych si chtěl pořídit jako jasmín a netík.

Hodnocení: 4/10


Hluboká práce, Cal Newport (2016), naučná literatura

O pojmu hluboká práce jsem před přečtením knihy neslyšel. Hluboká práce je průměrná kniha o jednoduché myšlence, že nejlépe se člověku pracuje ve stavu flow. Tedy ve stavu, kdy nekouká na čas a je ponořen hluboko do řešení nějakého problému a není vyrušován. A jelikož mělká práce nikoho nikam neposune, je důležité si hlubokou práci plánovat.

Hodnocení: 5/10


Jak na sítě, Michelle Losekoot a Eliška Vyhnánková (2019), naučná literatura

Dobře napsaná kniha o sociálních sítích a obecných pravidlech, jejichž dodržování vede ke zvýšení dosahu na těchto sítích. Čtyři základní principy - zaujmi, naslouchej, vyprávěj a vyhodnocuj - jsou podrobně rozepsány včetně příkladů. Po knize jsem zkouknul i dokument Sociální dilema (2020, Netflix), který mi přiblížil pohled ze strany provozovatelů sociálních sítí, respektive bývalých zaměstnanců těchto společností. Výsledek? Nepřekvapivý, ale i tak trošku děsivý. Algoritmy bojují o naši pozornost jakýmkoli způsobem. Sám jsem se zamyslel nad tím, kolik času trávím pohledem do telefonu, počítače a televize.

Hodnocení: 6/10


Hotýlek, Alena Mornštajnová (2015), beletrie

Kniha o několika generacích jedné české rodiny vlastnící malý hotýlek okolo kterého se celý děj odehrává. Do života rodiny i hotýlku vstupují skutečné historické okamžiky, překonávají válku i nástup komunistů k moci. Příběh pokračuje až do devadesátých let. Příjemné, ale pouze průměrné oddychové čtení.

Hodnocení: 6/10


Proč spíme, Matthew Walker (2018), naučná literatura

Obsáhlá kniha, kterou jsem četl docela dlouho. Bohužel mě nikdy úplně nevtáhla. Na druhou stranu obsahuje spoustu zajímavých informací o spánku, které jsou podloženy výzkumy. Určitě stojí za to prokousat se celou knihou. Některé věci jsem ve svém životě na základě knížky upravil. A koupil jsem si novou postel.

Hodnocení: 6/10


Devadesátky, Johana Fundová (2019), beletrie

Devadesátky popisují všechno, co pro tato léta bylo typické. Kdo by si nevzpomněl na spuštění TV Nova, psa Nováka nebo znělku Family Frost, která rozvážela zmrzlinu a rybí prsty? V televizi dávali McGyvera, Studio fotbal uváděl Pavel Čapek a já dostal první počítač. Učil jsem se programovat v QBasicu a kupoval vypalované hry. Pro mě příjemné vzpomínkové čtení plné nostalgie.

Hodnocení: 7/10


Úzkosti a jejich lidé, Fredrik Backman (2020), beletrie

Vtipné, ale zároveň i smutné a místy velmi zmatené čtení. Dějová linka je rozvětvená, skáče se v čase i prostoru a všechno nakonec vyústí v docela milý závěr. Po přečtení má člověk pocit, že všechno souvisí se vším a na světě není zas tak špatně. Pro mě dobrý příběh, který je napsán velmi čtivou formou.

Hodnocení: 8/10


Faktomluva, Anna Roslingová Rönnlundová (2018), naučná literatura

Další z knih od vydavatelství Jan Melvil Publishing. A myslím, že jedna z nejlepších. Faktomluva popisuje deset lidských instinktů, které ovlivňují naše mínění. Sám jsem se považoval za člověka s reálným pohledem na svět, ale knížka mě několikrát nachytala. Poselství autora je jednoznačné - vsázejte méně na instinkty a více se soustřeďte na fakta.

    Za zapamatování stojí také:
  1. Je-li něco urgentní a důležité, mělo by se to měřit. Užitečná jsou pouze přesná a relevantní data.
  2. Chcete-li změnit svět, musíte pochopit, jak ve skutečnosti funguje.
  3. Nepředpokládejte, že jsou lidi idioti. Když vám něco případně divné, buďte zvídaví a pokorní. Uvažujte: Z jakého důvodu by to mohlo být chytré řešení?

Hodnocení: 8/10


Úvahy a projevy Tomáše Bati, Antonín Cekota (2018), životopisná literatura [dostupné online]

Nejlepší kniha, kterou jsem letos četl, je zdarma a volně ke stažení. Myšlenky zlínského podnikatele mě naprosto nadchly a z knihy jsem si udělal spoustu výpisků. Byl jsem unešen z jeho nadčasových úvah a vizí, které dokázal před sto lety formulovat.

Zapsal jsem si několik dlouhých poznámek...

... o hromadění majetku

Duše amerického člověka nebyla spoutána pochybnostmi, smí-li jednotlivec hromaditi jmění. Tyto pochybnosti žily jen v podvědomí naší společnosti, zásluhou starého slovanského práva, které bylo vytlačeno jen násilím právem římským. Dle slovanského práva všichni příslušníci obce sváželi veškeré plody své práce do jedné stodoly. Plody pak rozděloval stařešina, ovšem dle své libovůle, ne podle zásluhy, ale dle svého svědomí mezi příslušníky obce. To byl starý socialismus rodinný. Toto podvědomé uctívání slovanského práva oživovala v nás ještě literatura ruská, zejména Tolstého. Na této půdě dařilo se dobře také novému socialismu Marxovu, který jest v podstatě totéž, jenže rozšířen na celou společnost.

... o nepostradatelnosti

Největší překážku hledejme každý u sebe a u našich malých podnikatelů. Ti budou tvořiti překážku tím větší, čím méně důležité jest jejich postavení. Budou ustrašení nebezpečím, že se stanou postradatelnými. Touha státi se nepostradatelným jest pákou pokroku, ale brzdou pokroku jest naše touha, zůstati nepostradatelnými. Neschopný ředitel se ohlíží žárlivě kolem sebe, aby odstranil každého, kdo by mu mohl přerůsti přes hlavu, kdo by jej mohl nahraditi. Schopný ředitel jest naopak udýchán sháněním a výchovou lidí, kteří by co nejdříve mohli konati jeho práci, protože sotvaže se ji naučil konati, sám už vidí, že je ho třeba o poschodí výše, aby jeho práce dole mohla býti řádně vykonána. Nestará se o to, je-li na dveřích, vedoucích k vrchnímu řediteli, napsáno: ?Vstup zapovězen?. Vstoupí, pozdraví zdvořile pana vrchního ředitele a dá mu najevo, že nestojí o jeho křeslo, že chce vykonati jen jeho práci. Staneme se méně žárlivými, úzkostlivými o naše nynější místa, když pochopíme, že práce, vynášející skrovné živobytí, je stále hledána statisíci lidu, avšak práce, placená stokrát lépe, hledá ještě usilovněji své pracovníky sama a velmi často marně.

... o spoření

Avšak vždy mají rodiče ponechati své děti již od šesti let samostatně nakládati s každým vydělaným haléřem, ovšem bedlivě jejich hospodářství kontrolujíce. Již šestileté dítě jest oprávněno býti majetníkem a oprávněno spravovati své jměníčko, byť by pozůstávalo třeba jen z několika haléřů. Zbavme se své malosti a velikost nás nalezne sama.

... o soustředěné práci

Veškeré naše neúspěchy jsou na chlup téže povahy, jako byl neúspěch tohoto mistra. Děláme svoji práci pouze z polovičky a to z té příjemnější polovičky. Od té nepříjemné prcháme buď vědomě nebo podvědomě. A přece skutečné vyřízení věci dává až ta druhá polovička, ta nepříjemná, od které utíkáme. Rozdíl mezi soustředěným a ukázněným pracovníkem a člověkem, který svoji práci vykonává jen z 50%, lze nejlépe vysvětliti srovnáním, jak si při práci počíná pes a jak promyšleněji jedná opice. Když pes cítí, že ho kouše blecha, začne se škrabat a spokojí se, když blechu na chvilku odehnal na jiné místo. Opice jde na to chytřeji. Prsty protírá si srst, až blechu objeví a pak ji zničí.

... o blahobytu obyvatel

Míra blahobytu obyvatelstva celého státu je závislá na tom, jak bohatými nebo chudými jsou jeho živnostnici. Chudý živnostník, který provádí svou živnost chudičkými prostředky, ten nemůže ani při nejlepší vůli často posloužiti zákazníkovi tak, jako jeho zámožnější, lépe zařízený kolega. Takový živnostník nemůže pak zaměstnati pomocníky a zaměstnává-li je, nemůže jim platit dobrou mzdu. Chudoba pozemskými statky může býti v mnoha povoláních předností a v mnoha nezávadnou, avšak pro živnostníka je vždycky vadou, poněvadž z jeho bídy roste bída národa, bída jeho bližních. Jeho povinností je chtít zbohatnout zkušenostmi i jměním. Chtít růsti, rozšiřovati svůj podnik, zdokonalovat se. A jestliže nezanechá svým dětem víc než dobrý příklad a vůli k růstu, zanechal jim dosti, aby jim zaručil dobrou budoucnost a sobě čestnou památku. I nejcennější sociální zákonodárství jest často více ke škodě než ku prospěchu pracujícího lidu, protože podnikateli lze sice zákonem naříditi, aby konal dobro, ale nelze nikoho donutiti, aby se stal nebo zůstal podnikatelem. A i nejhorší podnikatel jest lepší nežli žádný.

... o učení

Buďte hrdi na majetek, který jste poctivou prací vydělali. Nešetřte však peněz na získání nových vědomostí.

... o zásadách hospodaření

Mnoho vydělat, rozumně vydat a až za třetí ušetřit. Mládí ať investuje, stáří ať střádá. Strana vydání našeho rozpočtu ať neobsahuje vydání za požitky, které nepřinášejí zároveň užitku. Varujme se toho, aby o našem vydání rozhodovala jen naše kapsa podle toho, je-li plná nebo prázdná. Nikdo z nás nemá práva naříkati na neúspěch, kdo si nedal ani tolik práce, aby si plně uvědomil svůj hospodářský cíl, stanovil svůj plán, a kdo není ochoten se pak podle tohoto plánu říditi.

... o sebekázni

Ve svém životě jsem poznal tisíce lidí všech národů. Shledal jsem, že v životě vládne jedna zákonitost: svět patří ukázněným, těm, kteří se dovedou ovládat. Shledal jsem, že když se dostane do rukou člověka rozervaného a neukázněného kousek nebo kus moci, tu dříve nebo později vyběhla mu tato moc z rukou, padla na něho a učinila ho nešťastnějším, nežli byl dříve. Jeho neukázněnost ho znovu přivedla pod vládu člověka ukázněného, k prospěchu celku i jeho vlastnímu. Podobně je tomu i u obchodních firem, bankovních domů, ba u celých národů a států. Kázeň je život, nekázeň smrt.

Hodnocení: 10/10

Přečetli jste letos něco úchvatného? Dejte mi svůj tip do komentářů nebo mi napište na ondra@sums.cz.

Stále se učím. Mám v článku chybu, nepřenost nebo byste udělali něco lépe? Napište mi na ondra@sums.cz. Děkuji všem, kdo mi pomáhají se zlepšovat. ❤️

Komentáře

Jméno a text jsou povinná pole a musí být vyplněna před odesláním formuláře.

Spam protection. Please write number twenty-five:

© 2021 | RSS | ondra@sums.cz