Vytěsnění Fortuny dokončeno

Po devíti měsících se podařilo dokončit vytěsnění mého minoritního podílu ve společnosti Fortuna Entertainment Group a bylo mi vyplaceno protiplnění. Za jednu akcii jsem inkasoval průměrně 203.56 Kč, v přepočtu 7.95 EUR. O peníze jsem musel požádat nizozemskou Consignation Office. Formulář a všechny potřebné doklady jsem odeslal 17. dubna, téměř po třech měsících jsem se dočkal finanční hotovosti.

Daň z příjmů fyzických osob

V minulém roce jsem spekuloval s akciemi Fortuny. Nakoupil jsem na mé poměry větší množství akcií, které jsem vzápětí se ziskem prodal. A protože jsem neprošel tříletým časovým testem a příjmy z prodeje překročily 100 tisíc korun, musím letos podat daňové přiznání. Nějaké zkušenosti z minulých let již mám, poprvé si ale chci vyzkoušet celý proces kompletně elektronicky.

Revize akciového portfolia

Do akcií jsem začal investovat v roce 2011. První dva roky byly z hlediska výsledků moje nejhorší. Udělal jsem spoustu začátečnických chyb a prodělal velkou část investovaných peněz. Kdo si ještě pamatuje Kit Digital nebo Orco? Skladba mého současného portfolia nesplňuje poučky z příruček, ale každý akciový titul držím z nějakého důvodu. Chybou je, že u žádné akcie nemám stanovenou exitovou strategii. Nevím tedy, co by se muselo stát, abych tyto cenné papíry prodal. Pokusím se udělat sumář svého portfolia a zamyslím se, kde leží prodejní hladina mých akcií.

Výplata akcionářů Fortuny proběhne pravděpodobně v únoru

16. listopadu jsem byl vytěsněn z pozice minoritního akcionáře společnosti Fortuna Entertainment Group. Akcie byly automaticky převedeny z mého portfolia na nového majitele - společnost Fortbet. Od poloviny listopadu ale čekám na protiplnění ve výši 7.86 EUR (plus zákonný úrok k 9.3.2018, cena by se tedy mohla vyšplhat k částce 8 EUR).

© 2019 | RSS | ondra@sums.cz